Over Barneveld

Barneveld is een actieve en ondernemende gemeente. Er is veel betrokkenheid, de omgeving is prachtig, er is een groot aanbod voorzieningen en de economie heeft een sterke basis. De bevolking is jong en het onderwijs is goed. We zijn trots op het eigen karakter van onze 9 kernen, waar veel lokale initiatieven ontplooid worden en waar de zelfredzaamheid hoog is.

Ontwikkelgemeente

We investeren in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. En dat is merkbaar. Barneveld groeit de komende jaren van ruim 58.000 inwoners nu naar zo’n 65.000 inwoners in 2030. Jaarlijks worden honderden nieuwe woningen gebouwd. We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid. Hierbij kunnen we jouw ideeën en kennis goed gebruiken!

Blij met Barneveld

We gaan met onze ambitie ‘Blij met Barneveld’voor een positieve ‘klantbeleving’. Dat betekent dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners de contacten met ons als positief ervaren. Want de inwoners staan centraal in alles wat we doen, hoe ons dagelijks werk er ook uit ziet. Om deze ambitie waar te kunnen maken, werken we vanuit de kernwaarden Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar.

Logo Blij met Barneveld. Tekst: gastvrij, ondernemend, verbindend, wendbaar

Voor en met de samenleving

De maatschappij verandert steeds sneller. De samenleving verwacht dat wij hier snel en slim op inspelen. We zoeken daarom actief de samenwerking met organisaties, ondernemers en inwoners. Er is veel kennis in de samenleving waar wij graag gebruik van maken. We werken steeds meer over de grenzen van de afdelingen heen aan onze gezamenlijke opgaves.

Geen week hetzelfde

Werken voor Barneveld betekent werken voor een organisatie die – net als de samenleving – steeds in ontwikkeling is. Complexe vraagstukken, de vele belanghebbenden en uiteenlopende vraagstukken vragen om een integrale belangenafweging en politieke sensitiviteit. Als medewerker krijg je bij ons de vrijheid om goede ideeën verder te brengen. Geen week is hetzelfde!

Werkgeluk

Geen blije inwoners zonder blije medewerkers! Daarom investeren we blijvend in persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. Bij ons ben je regisseur van je eigen loopbaan. Je kent je kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelpunten en stelt jezelf continu de vraag: wat is mijn bijdrage aan Blij met Barneveld? Wat heb ik nodig om zelf blij te zijn in mijn werk, nu en in de toekomst?

Werkklimaat

Barnevelders zijn doeners en dat zie je ook terug in onze organisatie. Aanpakken en gewoon doen, dat past bij ons. Daarnaast zijn wij vooral óók een organisatie waar de menselijke maat telt. Collega’s weten elkaar te v(erb)inden, en er is een goede sfeer en collegialiteit.

Meer over de gemeente Barneveld

Op de website van de gemeente Barneveld vind je meer informatie over de gemeenteraad, College van B&W, lopende projecten en meer. Zie Over Barneveld.