Ontmoet je collega's

Met passie en grote loyaliteit werken we voor Barneveld. We zoeken elkaar makkelijk op, zowel binnen als buiten ons ‘huis’. Er komen steeds meer organisatieoverstijgende (maatschappelijke) vraagstukken op ons af.

Deze opgaven kunnen we niet ‘verkokerd’ waarmaken, maar wel samen ‘door de afdelingen heen’ en met inwoners, bedrijven en partners in de gemeente en regio. Ontmoet de collega’s die hier aan bijdragen.

"Trots op mijn vak"

Patrick is chauffeur-belader bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte

Ontmoet Patrick
Patrick

"Hard werken in open sfeer"

Lysette is gebiedsregisseur bij de Afdeling Bestuur en Dienstverlening

Ontmoet Lysette
Lysette

"Weg van data"

Hans is applicatiebeheerder bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte

Ontmoet Hans
Hans

"Afwisseling geeft mij energie"

Johan is technisch beheerder dagelijks onderhoud bij de afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Ontmoet Johan
Johan

"Mooi om mensen verder te brengen"

Marieke is gespreksvoerder Jeugd bij de afdeling Sociaal Domein

Ontmoet Marieke
Marieke

"Vertrouwen en ruimte is er genoeg"

Merel is jurist bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontmoet Merel
Merel

"Collegiale en informele sfeer"

Jonathan is contractbeheerder van de afdeling Bestuur en Dienstverlening

Ontmoet Johathan
Jonathan