Arbeidsvoorwaarden

Werken bij Barneveld betekent regisseur zijn van je eigen loopbaan en bijdragen aan onze ambities. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden en een passende waardering bij.

Salaris

Wij bieden een marktconform salaris. Je salaris is ingedeeld aan de hand van de functiewaardering van je nieuwe functie. Bekijk de actuele salaristabel van de cao gemeenten. Met ingang van 1 januari 2024 is het salaris gestegen met 4,75% en per 1 oktober zal het salaris stijgen met 1,25%.

Individueel keuze budget (IKB)

Maandelijks bouw je een vrij besteedbaar individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto salaris op. Dit percentage bestaat uit: 8% vakantietoeslag, 7,55% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage. Het gehele IKB is voor jou pensioengevend.

Je individueel keuzebudget kun je inzetten voor diverse doelen, zoals het kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een (deel van je) opleiding. 

Flexibel werken 

In Barneveld werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt en je deelt zelf je werkweek in. Ook bieden we faciliteiten om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Zo kun je, als het werk het toelaat, thuiswerken. Voor iedere dag dat je thuis werkt ontvang je een vergoeding hybride werken van € 3,00 netto. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, of technische functies, buitendienst) is deze flexibiliteit beperkt. 

Opleiding en ontwikkeling

Je krijgt tijd en ruimte om te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling om het beste uit jezelf en je loopbaan te halen. Via de Barneveld Academy bieden we trainingen, workshops en inspiratiesessies in aansluiting op onze organisatieambitie. In overleg met je leidinggevende zijn er mogelijkheden voor studiefaciliteiten om jouw persoonlijke ontwikkeldoelen te kunnen halen. 

Vakantiedagen

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur wettelijk verlof en 50,4 uur bovenwettelijk verlof per jaar (totaal 27 dagen). Vanaf 1 januari 2025 wordt het bovenwettelijk verlof 57,6 uur per jaar (totaal 28 dagen). Je kunt het Individuele Keuze Budget gebruiken om extra bovenwettelijk verlof te kopen met een maximum van 187 uur bij een fulltime dienstverband.

Betaald ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof is bedoeld om naast je betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan je ouderschapstaken. Dit bovenwettelijk betaalde verlof bedraagt maximaal 468 uur (13 weken bij een volledig dienstverband). Wanneer je ouderschapsverlof wil opnemen krijg je minimaal 50% van het salaris doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Het is mogelijk om naar wens het salaris voor een hoger percentage te laten doorbetalen, waarbij het aantal uren dan evenredig wordt verlaagd (artikel 6.10).

Vergoeding reiskosten 

Je krijgt maximaal € 50,66 netto per maand van je reiskosten voor het woon-werkverkeer vergoed (zowel auto als openbaar vervoer, als je verder dan 10 km van het werk woont). Als je meer reiskosten hebt, kun je gebruik maken van de fiscale uitruilmogelijkheid van kosten woon-werkverkeer met brutoloon uit je IKB.

Collectiviteit zorgverzekering en tegemoetkoming ziektekosten

Wij hebben een collectief contract afgesloten met CZ, IZA en Menzis voor aanvullende zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars pakketten afnemen. Je kunt een vergelijking maken op Collectiefzorgaanbod.nl

Voor alle medewerkers geldt jaarlijks een tegemoetkoming in de ziektekosten, ongeacht bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw salarisschaal en kan oplopen tot een maximum van € 296,- bruto per jaar (peiljaar 2020).