Uitgelichte arbeidsvoorwaarden cao Gemeenten

Gemeenten vallen onder de cao Gemeenten, meer informatie daarover kun je vinden op: Caogemeenten.nl/cao-gemeenten

Naast de voorwaarden uit de cao, kennen we bij de gemeente Barneveld ook enkele lokale regelingen. Denk hierbij aan reiskosten, de jubelpot en opleidingsmogelijkheden.

Salaris

Aan elke functie is een bepaalde salarisschaal gekoppeld. Deze kun je vaak vinden in de vacaturetekst. Er zijn 18 schalen en elke schaal bestaat uit 11 treden, zogenoemde periodieken. De salarisschaal staat vast, maar de periodieken zijn afhankelijk van opleiding en werkervaring. Bij goed functioneren geldt er jaarlijks in januari een periodieke verhoging, mits je niet in het einde van de schaal zit en je minimaal 6 maanden in dienst bent.

Uitbetaling

De uitbetaling vind plaats rond de 20e van de maand. Je loonstrookje kun je vinden in het personeelssysteem Afas. Op je telefoon kun je de handige Afas pocketapp downloaden, voor zowel je loonstroken als je verlof.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Maandelijks bouw je een vrij besteedbaar individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto salaris op. Dit percentage bestaat uit: 8% vakantietoeslag, 7,55% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage. Het IKB is voor jou pensioengevend.

Je individueel keuzebudget kun je inzetten voor diverse doelen, zoals:

  • het kopen van vakantie-uren tot maximaal vier maal jouw contracturen;
  • extra inkomen door uitbetaling;
  • financieren van een (deel van je) opleiding;
  • resterende deel van je reiskosten laten uitkeren met belastingvoordeel.

Salaris en ziekte

Het salaris wordt tijdens de eerste zes maanden van ziekte voor 100% doorbetaald. Na 6 maanden ziekte krijg je 90% doorbetaald. Na één jaar ziekte ontvang je – afhankelijk van je herstel - 75% loon. Bij (gedeeltelijke) hervatting van de werkzaamheden, word je niet gekort. Dit geldt ook voor opname van verlof.

Reiskostenvergoeding

Reiskosten voor het woon-werkverkeer zijn € 0,10 per kilometer (zowel auto als openbaar vervoer) en kent een maximum van € 50,66 netto per maand. De eerste 10 kilometer enkele reis worden niet vergoed. Je kunt voor de overige reiskosten bij voldoende saldo de uitruil reiskosten aanvragen vanuit je Individueel Keuzebudget (IKB), waarmee je een bruto-netto voordeel kunt krijgen.

Jubelpot

De jubelpot is een spaarpot van de deelnemende medewerkers van de gemeente Barneveld, voor de medewerkers van de gemeente Barneveld. Deelname bedraagt 0,1% van het bruto maandsalaris. Het aan- of afmelden voor de jubelpot kan ten alle tijden. De jubelpot geeft een attentie bij indiensttreding, uitdiensttreding, geboorte, langdurig ziekte, huwelijks- en gemeentejubilea.

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging van de gemeente Barneveld organiseert onder andere diverse uitstapjes en workshop. Ieder jaar wordt er een gevarieerd programma aangeboden met activiteiten voor iedereen. De contributie is € 3,50 per maand en betaal je via het salaris.

Vakantiedagen

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur wettelijk verlof en 50,4 uur bovenwettelijk verlof per jaar (totaal 27 dagen). Vanaf 1 januari 2025 wordt het bovenwettelijk verlof 57,6 uur per jaar (totaal 28 dagen). Bovenwettelijke verlofdagen kun je in goed overleg met je leidinggevende (bij voldoende saldo) bijkopen uit jouw IKB, dit is jaarlijks maximaal 187 uur bij een fulltime dienstverband.

Vrije dagen

Standaard vrije dagen bij ons zijn nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag 27 april, Bevrijdingsdag 5 mei (jaarlijks), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen.

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is bedoeld om naast je betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan je ouderschapstaken. Dit bovenwettelijk betaalde verlof bedraagt maximaal 468 uur (13 weken bij een volledig dienstverband).Wanneer je ouderschapsverlof wil opnemen krijg je minimaal 50% van het salaris doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Het is mogelijk om naar wens het salaris voor een hoger percentage laten doorbetalen, waarbij het aantal uren dan evenredig wordt verlaagd (artikel 6.10).

Buitengewoon verlof

Je kunt verlof krijgen bij een aantal bijzondere situaties zoals een huwelijk, geregistreerd partnerschap, geboorte en overlijden van partner of familieleden. Ook kennen we kortdurend en langdurend zorgverlof wanneer je noodzakelijke zorg verleent aan een naaste.

Onbetaald verlof

Je kunt onder bepaalde voorwaarden een periode van onbetaald verlof (sabbatical) opnemen. Vanzelfsprekend gaat het opnemen van verlof in overleg met je leidinggevende.

Pensioen

Je gaat pensioen opbouwen bij Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), welke het grootste pensioenfonds is in Europa en actief voor overheid en onderwijs. Je kunt ook je partner aanmelden. Pas als je partner bij het ABP bekend is, dan kan hij of zij ABP NabestaandenPensioen ontvangen als jij overlijdt. Want alleen als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aan gaat, dan geeft jouw gemeente dit automatisch door aan ABP. In alle andere gevallen moet je dit dus zelf regelen.

Indien je eerder bij de overheid hebt gewerkt dan kan je jouw overheidsjaren meenemen voor jubilea. Hiervoor log in bij https://mijn.abp.nl met jouw DigiD en hier download je je dienstjarenoverzicht. Deze stuur je vervolgens naar salaris@barneveld.nl zodat deze jaren geregistreerd kunnen worden.

Aanvraag waardeoverdracht

Als je je pensioen wilt meenemen naar ABP, vraag dit dan binnen zes maanden na je eerste werkdag aan. Na deze periode werken sommige pensioenuitvoerders namelijk niet meer mee. Op mijn pensioenoverzicht kun je zien bij welke pensioenfondsen je eerder pensioen hebt opgebouwd.

Opleiding en Ontwikkeling

Je krijgt tijd en ruimte om te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling om het beste uit jezelf en je loopbaan te halen. Via de Barneveld Academy bieden we trainingen, workshops en inspiratiesessies in aansluiting op onze organisatieambitie. In overleg met je leidinggevende zijn er mogelijkheden voor studiefaciliteiten om jouw persoonlijke ontwikkeldoelen te kunnen halen.

Collectiviteit zorgverzekering en tegemoetkoming ziektekosten

Wij hebben een collectief contract afgesloten met CZ, IZA en Menzis voor aanvullende zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars pakketten afnemen. Voor alle medewerkers geldt jaarlijks een tegemoetkoming in de ziektekosten, ongeacht bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. De hoogte van deze tegemoetkoming, ongeacht de omvang van het dienstverband is:

  • € 296,- bruto voor medewerker met een salaris tot en met schaal 6.
  • € 168,- bruto voor medewerker met een salaris in schaal 7 en hoger.

ANW AanvullingsPensioen: extra inkomenszekerheid voor je partner bij jouw overlijden

De gemeente Barneveld heeft een collectief contract afgesloten met Loyalis waarmee je deze extra inkomenszekerheid kunt verzekeren. Deze collectieve verzekering is met name belangrijk voor medewerkers die een partner hebben met geen of weinig inkomen (minder dan € 17.565,- bruto per jaar). Bekijk via de aanvullende informatie en premietabel voor de collectieve verzekering via de gemeente Barneveld of het interessant is voor jou je hiervoor te verzekeren. Als je je binnen 3 maanden na indiensttreding aanmeldt kan dit zonder medische waarborgen.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Bij Loyalis kun je jezelf verzekeren tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid houd je dan minimaal 70% inkomen. Wil je meedoen, regel dit dan binnen 6 maanden nadat je in dienst bent gekomen. Er is dan sprake van blanco acceptatie. Vanuit de werkgever ontvang je tegemoetkoming in de kosten van € 10,- bruto per maand.

Werkweek

Een fulltime werkweek bij de gemeente is 36 uur per week. In overleg met je leidinggevende bespreek je het aantal uren dat je per week gaat werken en op welke dag jouw (eventuele) vrije dag is. In Barneveld werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt en je deelt zelf je werkweek in. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, of technische functies, buitendienst) is deze flexibiliteit beperkt.

Werkplek

We bieden faciliteiten om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Denk hierbij aan een laptop en mobiele telefoon. Daarnaast zijn er op het gemeentehuis verschillende flexwerkplekken en spreekkamers te boeken voor een vergadering of overleg.

Thuiswerken

De verhouding tussen thuiswerken en op kantoor stem je af met je leidinggevende. Je ontvangt een vergoeding hybride werken van € 3,- netto voor iedere dag dat je thuis werkt, ongeacht de omvang van het dienstverband. De vergoeding hybride werken bestaat uit een thuiswerkvergoeding van € 2,15 netto en een internetvergoeding van € 0,85 netto. Daarnaast krijg je per vijf jaar een budget van € 1.500,- om thuiswerkfaciliteiten aan te schaffen. Denk hierbij aan een bureau, bureaustoel en/of een laptopsteun. Mocht je uit dienst gaan, dan betaal je de restwaarde van de aangeschafte thuiswerkspullen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij indiensttreding vragen wij voor alle medewerkers een VOG aan. Hiervoor ontvang je per e-mail een link, waarna je de kosten in eerste instantie zelf betaald. Bewaar het betalingsbewijs goed, zodat je deze direct kan declareren als je in dienst bent. Het origineel van de VOG ontvangen we graag binnen je eerste maand. Via het intranet van de gemeente ontvang je in de eerste week van je indiensttreding de vraag om je VOG te uploaden middels een link.

Nevenwerkzaamheden

Mocht je naast je werk nevenwerkzaamheden verrichten, dan is het belangrijk om dit te melden bij je leidinggevende. Nevenwerkzaamheden verrichten is in beginsel toegestaan, tenzij er schijn van of daadwerkelijke belangenverstrengeling ontstaat. De term ‘nevenwerkzaamheden’ dient ruim te worden opgevat. Ook maakt het niet uit of het gaat om betaalde dan wel onbetaalde nevenfuncties of nevenwerkzaamheden of dat je de nevenwerkzaamheden binnen of buiten de normale werktijd verricht. Deze afweging kun je het beste maken samen met je leidinggevende.