Over deze site

De afdeling HR waarborgt de privacyrechten van alle sollicitanten. Zij gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van sollicitanten.

Als je solliciteert doen we het volgende:

 • We bewaren je sollicitatiegegevens als je bij ons komt werken zolang als wettelijk is toegestaan.
 • We verwijderen je gegevens binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure.
 • Alleen als jij er toestemming voor geeft, bewaren we je gegevens langer, tot maximaal 1 jaar.

Privacyverklaring

De gemeente Barneveld werkt met een privacyverklaring. Deze is gebaseerd op:

 • wet- en regelgeving in het kader van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • de uitgangspunten van de gemeente Barneveld, zoals die staan beschreven in het privacybeleid.

Lees hier meer over de privacyverklaring van de gemeente Barneveld.

Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over privacy rond je sollicitatie, kun je hierover contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming:
privacy@barneveld.nl
14 0342.

De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor de website www.werkenbijbarneveld.nl. Gemeente Barneveld wil haar websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen. Daarom wil de gemeente zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Dit doen wij om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op deze website, laat het ons dan weten.
Voor vragen over de website mail je naar: webteam@barneveld.nl.
Voor vragen over een vacature mail je naar: talentportal@barneveld.nl.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op je computer geplaatst als je onze site bezoekt. Deze website maakt gebruik van cookies, voor 3 doelen: 

 1. om een formulier goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om gegevens te onthouden die je op een formulier hebt ingevuld.
 2. om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van bezoekers. Wij maken gebruik van het analyseprogramma Site Improve.
 3. om de voorleesfunctie Readspeaker te laten werken. Ër worden cookies opgeslagen zodra je deze functie gebruikt.

Wat een cookie opslaat

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het adres van de internetprovider
 • de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • welke pagina's je hebt bezocht

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om jou op websites van anderen te volgen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van jouw browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vind je op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie .