Barneveld groeit! Samen bouwen aan onze toekomst

De gemeente Barneveld ontwikkelt zich van een Veluws dorp naar een zelfbewuste regionale partner. Deze verandering is meer dan een fysieke groei; het gaat over samenwerking, verbondenheid en gemeenschapszin.

Samen groeien

In Barneveld geloven we in de kracht van samenwerking. Onze groeiambitie naar 85.000 inwoners tegen 2040 is niet alleen een getal, maar een reis die we samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen maken. We bouwen aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, waar de identiteit van onze kernen en dorpen behouden blijft, en waar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen hand in hand gaan.

Betrokken en verbonden

'Voor elkaar' betekent ook dat we actief de dialoog aangaan met onze gemeenschap. We luisteren, leren en handelen samen om maatschappelijke vraagstukken op een opgave- en gebiedsgerichte manier aan te pakken. Het is deze verbinding die ons sterk maakt en ons in staat stelt om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Flexibel en toekomstgericht

Onze interne organisatie in 2025 zal een afspiegeling zijn van onze gemeenschap: flexibel, opgavegericht en altijd in ontwikkeling. Onze medewerkers zijn de spil in deze dynamiek, met een diverse inzetbaarheid over verschillende teams en taken. We investeren in hun groei, omdat we geloven dat onze mensen het hart vormen van 'Voor Elkaar'.

Verandering als constante

De wereld verandert, en Barneveld verandert mee. Onze focus ligt op voortdurende ontwikkeling en aanpassing aan nieuwe uitdagingen. Dit is essentieel om onze ambitieuze doelen te bereiken en onze visie 'Blij met Barneveld' tot leven te brengen.

In Barneveld groeien we samen, werken we samen en bouwen we aan een toekomst 'Voor Elkaar'. Sluit je aan bij onze reis en maak deel uit van onze groeiende gemeenschap, waar elke stem telt en elke bijdrage waardevol is.