Arbeidsvoorwaarden

Werken bij Barneveld betekent regisseur zijn van je eigen loopbaan en bijdragen aan  onze ambities. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden en een passende waardering bij.

Salaris

Wij bieden een marktconform salaris. Je salaris is ingedeeld aan de hand van de functiewaardering van je nieuwe functie. Bekijk de actuele salaristabel van ons cao gemeenten.

Individueel keuze budget (IKB)

Maandelijks bouw je een vrij besteedbaar individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto salaris op. Dit percentage bestaat uit: 8% vakantietoeslag, 6,75% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijke verlofuren.

Je individueel keuzebudget kun je inzetten voor diverse doelen, zoals het kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een (deel van je) opleiding. 

Flexibel werken 

In Barneveld werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt en je deelt zelf je werkweek in. Ook bieden we faciliteiten om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Zo kun je, als het werk het toelaat, thuiswerken. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, of technische functies, buitendienst) is deze flexibiliteit beperkt. 

Opleiding en ontwikkeling

Je krijgt tijd en ruimte om te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling om het beste uit jezelf en je loopbaan te halen. Via de Barneveld Academy bieden we trainingen, workshops en inspiratiesessies in aansluiting op onze organisatieambitie. In overleg met je leidinggevende zijn er mogelijkheden voor studiefaciliteiten om jouw persoonlijke ontwikkeldoelen te kunnen halen. 

Vakantiedagen

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur (wettelijk) verlof per jaar. Je kunt het Individuele Keuze Budget gebruiken om extra verlof (bovenwettelijk) te kopen.

Betaald ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof is bedoeld om naast je betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan je ouderschapstaken. Het verlof bedraagt maximaal 468 uur (13 weken bij een volledige baan). Bij salarisschaal 6 en hoger wordt 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Er zijn voorwaarden voor het opnemen van dit verlof.

Vergoeding reiskosten 

Reiskosten voor het woon-werkverkeer zijn beperkt (zowel auto als openbaar vervoer) en kennen een maximum van € 50,66 netto per maand, vanaf 10 km. Wel kun je als je structueel vanaf het gemeentehuis of de gemeentewerf werkt gebruik maken van de fiscale uitruil mogelijkheid van kosten woon-werkverkeer met brutoloon uit je IKB.

Collectiviteit zorgverzekering en tegemoetkoming ziektekosten

Wij hebben een collectief contract afgesloten met CZ, IZA en Menzis. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars pakketten afnemen.
Voor alle medewerkers geldt jaarlijks een tegemoetkoming in de ziektekosten, ongeacht bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw salarisschaal en kan oplopen tot een maximum van € 296,- bruto per jaar (peiljaar 2020).

Voor een vergelijking kun je terecht op www.collectiefzorgaanbod.nl

Pensioen

Je hebt de zekerheid van een goed pensioen, welke wordt opgebouwd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP-Keuzepensioen biedt voor jou veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een variërende hoogte van je pensioen of gedeeltelijk doorwerken.

Patrick

Feit of fabel?

"Barneveld: Biblebelt"

Chauffeur-belader Patrick vertelt