Over Barneveld

In Barneveld vind je leuke huizen, goed onderwijs, werkgelegenheid, veel voorzieningen, kansen voor ondernemerschap en een prachtige natuur. Er is bedrijvigheid en dynamiek, maar ook rust en ruimte. De gemeente ligt centraal en is goed bereikbaar met de trein of auto. In de 9 dorpskernen worden veel lokale initiatieven ontplooid en zorgen we met plezier voor elkaar.

We groeien

Barneveld heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. We groeien de komende jaren van ruim 60.000 naar zo’n 80.000 inwoners in 2040. Jaarlijks worden honderden huizen gebouwd en nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld met oog voor duurzaamheid. Die groei heeft effect op de buitenruimte, maar natuurlijk ook op onze dienstverlening. Dat is een grote uitdaging voor onze organisatie, waarbij we jouw kennis, ervaring en ideeën goed kunnen gebruiken.

We investeren

We investeren in wat mensen belangrijk vinden en werken nauw samen met inwoners en bedrijven. Bij alles wat we doen, willen we dat zij een positieve beleving hebben. Dat vind je terug in onze gemeenschappelijke waarden: gastvrij, ondernemend, verbindend en wendbaar.

Iedereen is welkom. We zien altijd mogelijkheden, verbinden ons met mensen en bewegen flexibel mee met veranderingen.

We doen het samen

De samenleving verandert in een rap tempo en mensen verwachten dat we hier slim en snel op inspelen. Wij weten dat we meer bereiken als we samen optrekken en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring. Daarom werken we integraal door de afdelingen heen en actief samen met organisaties, ondernemers en inwoners.

We zoeken jou

Jij kiest bewust voor Barneveld, omdat je wilt werken bij een organisatie die continu in ontwikkeling is. Samen met prettige collega’s, jong professionals en vak professionals, en de mensen waar we het allemaal voor doen. Onze inwoners, bedrijven en partners in de gemeente.

Jij krijgt de vrijheid om goede ideeën verder te brengen. En wij investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste, talentvolle en ondernemende collega’s. Mensen die naast professionaliteit ook eigenheid meebrengen. Wat neem jij mee?

Meer over de gemeente Barneveld

Op de website van de gemeente Barneveld vind je meer informatie over de gemeenteraad, College van B&W, lopende projecten en meer. Zie Over Barneveld.