"Werk samen met mensen van wie je wat kunt leren"

  • Loes Mulder, Afdelingshoofd Sociaal Domein
  • Van huis uit: Studeerde ergotherapie en gezondheidswetenschappen en heeft ervaring in verschillende functies in de zorg voordat zij bij de gemeente in dienst kwam.  
  • Feit of fabel?: Iedere inwoner met een hulpvraag krijgt een gesprek en een oplossing aangeboden.
  • Werkmotto: Werk samen met mensen van wie je wat kunt leren. Ik leer veel van mijn collega’s en word door hen geïnspireerd.
  • Krijgt energie van: Samen resultaten behalen. Ik heb sowieso veel energie. Dat moet ook wel met drie zonen van 7, 10 en 12 jaar. De combinatie van baan en gezin lukt dankzij mijn man die als ondernemer zelf zijn tijd indeelt. En de flexibiliteit van de gemeente natuurlijk. Op woensdag- en vrijdagmiddag sta ik langs het voetbalveld en werk ik ’s avonds.
  • Jouw baan, mijn baan: De zorg is echt mijn domein. Mijn wens was ooit om een groot pleeggezin te hebben, maar ik kan mijzelf ook voorstellen als maatschappelijk verantwoord ondernemer.
Loes Mulder, afdelingshoofd Sociaal Domein

"Doe het zelf, doe het samen en als dat niet lukt, vraag dan hulp aan de gemeente. Dat is de visie van ons Sociaal Domein," vertelt Loes Mulder. "De gemeente is het vangnet. Er komen hulpvragen binnen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, participatie of schuldhulpverlening. Het is belangrijk dat een hulpvraag helder wordt. Wij voeren altijd het gesprek, meestal bij de mensen thuis en denken mee over de oplossing. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we wat nodig is om inwoners, die het (tijdelijk) niet redden, écht verder te helpen.

Met inwoners maken we concrete afspraken over de ‘weg naar de oplossing’ in de vorm van een contract. Een inwoner hoeft niet altijd wat te krijgen, het gaat steeds vaker om het resultaat in plaats van om het product. Onze ambitie is dat inwoners  in ieder geval blij zijn met het gesprek, ook als het antwoord niet was wat zij verwacht of gehoopt hadden. Wij mogen trots zijn dat inwoners en het maatschappelijk middenveld veel zelf oplossen. Barnevelders zijn echte doeners die gewoon aan de slag gaan."

Transformatie op inhoud

"De 110 vaste en 20 flexibele collega’s van onze afdeling verzetten bergen! Wij transformeren op inhoud en niet op geld. Dat kan alleen als je de budgetten hierop inricht en veel vertrouwen hebt in je partners. De aanbieders die dichtbij de inwoners staan en verantwoordelijk zijn voor het resultaat.

Wij hebben steeds betere systemen die het resultaat monitoren op klantniveau. Data gedreven werken gaat ons helpen om te weten wat er in een bepaalde wijk nodig is. Uiteraard gaan we ook terug naar inwoners die een hulpvraag hadden om te horen of ze tevreden zijn.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten wij in op preventie bij scholen, bijvoorbeeld met pilots passend onderwijs, maar ook bij sport- en cultuurverenigingen en andere locaties waar mensen elkaar ontmoeten."

Blij met Barneveld

"Toen ik ging solliciteren in Barneveld dacht ik: Dat is een leuke baan. Ik doe het een jaartje en dan ben ik weer weg uit dat suffe kippendorp. Maar ik ben gebleven, want ik heb allemaal leuke, deskundige collega’s die een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij en het werken in een professionele familiecultuur past bij mij.

Ik ben ontzettend blij met de korte lijnen in Barneveld, waardoor we elkaar snel vinden. Een collega die bij een grote gemeente heeft gewerkt, was verbaasd dat dat ze op haar eerste werkdag al direct bij de wethouder aan tafel zat. Het is fijn dat we echt collega’s van elkaar zijn. Hiërarchie is niet nodig. We werken aan hetzelfde doel. Door verbinding kunnen we het sociaal domein écht veranderen. Ik geloof wel in ‘small wins’. We zijn weliswaar bezig met een fundamentele omkering van het sociaal domein, maar we doen dat stap voor stap en zijn blij met de kleine stapjes die we maken. Die vieren we natuurlijk samen."