"Veranderen begint bij jezelf"

  • Silvie van Ee, Afdelingshoofd Vastgoed en Infrastructuur
  • Van huis uit: Cultuurtechniek Weg- en Waterbouw
  • Feit of fabel?: We krijgen de ruimte om te experimenteren.
  • Werkmotto: Veranderen begint bij jezelf.
  • Krijgt energie van: Met complexe vraagstukken bezig zijn en het verschil kunnen maken.
  • Jouw baan, mijn baan:
Silvie van Ee-Looijmans, afdelingshoofd Vastgoed en Infrastructuur

De afdeling Vastgoed en Infrastructuur brengt plannen naar een daadwerkelijke realisatie in de Openbare Ruimte. "Wij zorgen dat alle puzzelstukjes in elkaar passen," legt Silvie van Ee uit. "In Voorthuizen zijn we bijvoorbeeld een carrousel van voorzieningen aan het bouwen en op vier locaties bezig met een dorpshuis, waar diverse verenigingen gebruik van gaan maken, een school en een aantal sporthallen. Dit zijn intensieve trajecten, omdat je afstemt met partijen en te maken hebt met bestemmingsplannen, vergunningen en aanbestedingen. Vanuit vele invalshoeken heb je bovendien te maken met wensen en eisen."

Uniek experiment

"We durven te experimenteren. Een mooie pilot project is de Glind, een jeugddorp waar uit huis geplaatste kinderen en jongeren wonen in professionele gezinshuizen. Het is een bijzondere locatie in het groen. Met elkaar hebben we onderzocht of we afvalwater van regenwater kunnen scheiden, waarbij het regenwater wordt opgevangen op het eigen terrein of in de directe omgeving. Het streven is om het afvalwater te zuiveren door middel van een decentrale zuivering, uniek in Nederland. Haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het nu nog niet mogelijk is, maar de technologische ontwikkelingen gaan hard. Het gaat er vast wel een keer van komen. Wij hebben het lef om dit soort dingen op te pakken."

Weten wat de ander doet

"Wij weten van elkaar, waar we mee bezig zijn. De teams van de afdeling geven regelmatig presentaties, teamleiders hebben regulier overleg en we praten collega’s van de afdeling bij. Daarnaast pakken wij meer en meer projecten integraal op met collega’s van andere afdelingen. Dat moet ook wel, want we zien veel op ons afkomen. Complexe vraagstukken die samen moeten worden opgepakt, zoals de Omgevingswet. Er zijn ook veel ambities door de groei van Barneveld wat leidt tot vele ruimtelijke projecten die straks gerealiseerd moeten worden. Een uitdaging is om goed voeling te blijven houden met elkaar, onder meer om te anticiperen op capaciteit."

Work life balance

"Er is veel ruimte en vrijheid om met eigen ideeën te komen. Wij wonen in Lunteren en onze jongste zoon zit op de basisschool. Als ik er voor hem wil zijn, kan ik mijn werk op andere momenten oppakken. De verantwoordelijkheid ligt laag en je kunt je ‘ding’ doen in Barneveld.

We zijn hands-on. Aanpakkers die veel realiseren, maar soms gaan we te snel aan de gang. Dan nemen we onvoldoende tijd om te denken en te anticiperen. Ook worden er wel eens besluiten genomen op basis van aannames. Vinden de inwoners dat ook?, is een vraag die we nog vaker moeten stellen. Voor hen doen we het uiteindelijk."