"Geniet iedere dag minstens één keer"

  • Irma van Dijkhuizen, Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.
  • Van huis uit:  Begon als typiste en studeerde vele jaren in de avonduren om te bereiken waar ze nu is.
  • Feit of fabel?: Barneveld is ondernemend.
  • Werkmotto: Geniet iedere dag minstens één keer.
  • Krijgt energie van:  Zorgen dat collega’s goed in hun vel zitten.
Irma van Dijkhuizen, afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling werkt in de meest brede zin aan de ruimtelijke ambities van de gemeente; aan (grootschalige) ruimtelijke projecten en particuliere plannen. We streven naar een integraal beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling.

"Onze opgaven zijn enorm interessant, omdat Barneveld alles heeft," vertelt afdelingshoofd Irma van Dijkhuizen. "Een stedelijke omgeving, aandacht voor de identiteit van dorpskernen, landbouw en natuur. Bovendien groeien we enorm. We zijn nu bezig met de plannen voor een grote woonwijk van 1500 woningen met bijbehorende voorzieningen, waarvan de grond voor fase 1 in 2020 bouwrijp wordt gemaakt."

Duurzaamheid in je achterhoofd

"Er is veel aandacht voor het programma duurzaamheid. Hoe kunnen we huizen duurzaam verwarmen en gebruikmaken van het warmteoverschot bijvoorbeeld. Alle mensen die bij Barneveld werken, hebben duurzaamheid in hun achterhoofd. Het college heeft een behoorlijke ambitie. In 2030 moeten we een CO2 reductie hebben van 55%  en in 2020 willen we 20% duurzame energie opwekken en 2% energie besparen per jaar.

Zelf moeten we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven door de footprint van onze eigen organisatie zo klein mogelijk te laten zijn. Om medewerkers bewuster te maken, heeft een van mijn mensen een mooie aansprekende infographic gemaakt die op alle deuren van de toiletten hangt.

Maar duurzaamheid is veel meer dan energie besparen. Een aantal beleidsmedewerkers sluit aan bij landelijke overleggen om zo mee te denken over oplossingen voor het verduurzamen van de landbouw."

Blij met Barneveld

"Ik heb bij verschillende andere gemeenten gewerkt, maar voel me helemaal op mijn plek in Barneveld. Toen ik solliciteerde bij de gemeente Barneveld had ik nogal wat vooroordelen en dacht ik dat Barneveld erg behoudend zou zijn. Niets is minder waar. Toen ik voor de eerste keer het gemeentehuis binnenstapte, voelde ik direct een warme omgeving.

Barneveld is ondernemend. We zijn voortdurend met nieuwe ontwikkelingen bezig er is een grote mate van vrijheid en mensen kunnen zich hier ontwikkelen. De organisatie heeft een mooie omvang, zodat we bij elkaar betrokken zijn. Laatst was er iemand ziek op de afdeling.  Die persoon kreeg tientallen beterschapskaartjes van collega’s en niet alleen van de eigen afdeling. Ik ervaar ook geen afstand tot het bestuur. Bij andere gemeenten, waar ik werkte, kon je niet even een wethouder spreken. Hier kan dat wel."