Teamleider Sociaal Domein

Els van Beurden geeft leiding aan team Jeugd, Wmo en Onderwijs bij de gemeente Barneveld. De mensen die in dit team werken worden ‘gespreksvoerders’ genoemd en dat is een bewuste keuze. Els licht toe: “Het zwaartepunt van het werk ligt bij het in gesprek gaan met inwoners die een hulpvraag hebben en met hen samen zoeken naar passende oplossingen.”

“Onze ambitie is dat iedere inwoner weggaat met een oplossing, ook als is dat niet een oplossing die geboden wordt door de gemeente zelf. Wat ik ook belangrijk vind is dat de gespreksvoerders die werken met dezelfde inwoners vanuit verschillende disciplines (Schuldhulp, Participatie, Wmo, Jeugd etc) elkaar weten te vinden zodat er vanuit verschillende invalshoeken, óver disciplines heen, meegedacht  en afgestemd kan worden over oplossingen. Ik ben trots als ik zie hoe we binnen het Sociaal domein elkaar steeds meer vinden en versterken. En als het nodig is durven af te wijken van regels. Zo komen we tot betere resultaten voor de inwoner.”

Met de inwoners in gesprek

De basis voor de gespreksvoering is het oplossingsgericht werken. Els: “We luisteren naar wat iemand echt wil bereiken, maar ook wat hij of zij allemaal zelf kan of al heeft opgelost.  Van daaruit krijgen we zicht op een betere, meer passende oplossing. En kunnen we doen wat echt nodig is. De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van onze inwoners worden op deze manier aangesproken. Uiteindelijk gaat niemand weg zonder een oplossing.”

Uitgedaagd het beste uit mezelf te halen

Als teamleider stimuleer ik mijn teamleden om oplossingsgericht  en integraal te werken en met out of the box-oplossingen te komen  Het vertrouwen dat ik zelf kreeg van mijn leidinggevende, bijvoorbeeld het oplossingsgericht werken in te voeren, is voor mij heel belangrijk geweest. Door haar ben ik gestimuleerd en uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen en het beste uit mezelf te halen.”

Vooruitstrevende insteek

“Ik heb het naar mijn zin bij de gemeente Barneveld: Ik krijg hier de kans mezelf te ontwikkelen binnen een werkveld dat steeds in beweging is. Ook de organisatie is steeds op zoek naar manieren om verder te  ontwikkelen. Daar word je actief bij betrokken. Bijvoorbeeld in het proces van de organisatievisie en het aanpassen van de gesprekkencyclus. We zijn daarin als gemeente best vooruitstrevend. We nemen niet zomaar over wat anderen al hebben bedacht. Vaak kijken we of er een nieuwe of betere manier van werken is en vertrouwen hierin op onze eigen kracht.”