Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Projectleider Reinard de Jong heeft meerdere projecten onder zijn hoede. Reinard begon bij de gemeente Barneveld als beleidsmedewerker. Daarvoor werkte hij enkele jaren bij een adviesbureau. Via een werkervaringspoule binnen de gemeente werd hij projectleider Glasvezel voor het buitengebied, later kwamen er ook andere projecten in zijn portefeuille.

Klantgericht zijn
Reinard: “In mijn werk bij adviesbureaus leerde ik goed te luisteren naar mijn klanten. En dat doe ik nu nog steeds. Bij de verschillende projecten heb ik veel te maken met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, belangenverenigingen etc.. Ik voer gesprekken met hen, luister en kijk wat ze willen. Soms is een idee van een inwoner of bedrijf gewoon beter. Als dat dan past bij wat we als gemeente willen, pakken we dat op.  Klantgericht, verbindend en wendbaar zijn belangrijke kernwaarden voor mij. Luisteren naar de klant. De klant, daar doe je het toch voor.”

Samenwerken en verbinden
“In het samenwerken en het verbinden van mensen ligt mijn kracht. Ik spreek de mensen  het liefst face-to-face. Eerlijk zijn, de discussie aangaan en samen naar een oplossing zoeken. Ik wil duidelijk zijn in wat ik toezeg. Dus als ik verwacht dat iets een half jaar kan duren, dan zeg ik dat. Ik vertel ook vaak wat er allemaal bij komt kijken om een beslissing te nemen. Zo kan ik de verwachtingen managen.”

“Als projectleider kun je hier iets betekenen voor de maatschappij. Je hebt geen eenduidige opdrachtgever. Er is de politiek, de inwoner of het bedrijf en je hebt de ambtelijke organisatie. De belangen kunnen verschillen. Je moet naar allen luisteren en daarnaast je houden aan de regels.”

Barneveld als werkgever
Reinard ziet Barneveld als een organisatie waar eigenlijk alles kan. “Je hebt zelf de regie in handen. Er is de vrijheid om je te ontwikkelen, als je dat wilt. Verder vind ik het bijzonder dat we open en laagdrempelig zijn in de contacten met wethouders en directie.
Barneveld is een grote gemeente, en we doen veel zelf. Barneveld heeft veel buitengebied en er zijn nog volop ontwikkelingen door de woonwijken en bedrijventerreinen die we ontwikkelen voor onze inwoners en onze ondernemers. Er gebeurt veel in Barneveld!”